zoab training en coaching

disclaimer

Disclaimer

Deze website en alle onderdelen daarvan, waaronder teksten, foto’s, grafisch materiaal, merken, logo’s en (handels)namen, zijn eigendom van of in licentie bij ZOAB Trainingen & Verkoop en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is niet toegestaan om de website of gedeelten daarvan openbaar te maken, op te slaan of te kopiëren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ZOAB Trainingen & Verkoop. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Alle informatie op deze website wordt door ZOAB Trainingen & Verkoop met constante zorg en aandacht samengesteld. Hoewel deze website met zorg is samengesteld, is ZOAB Trainingen & Verkoop niet verantwoordelijk voor onvolledige en/of incorrecte informatie en voor het niet correct functioneren van de website. Evenmin kan ZOAB Trainingen & Verkoop verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud, het gebruik en het functioneren van andere websites die met deze website zijn gekoppeld. De informatie op deze website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. ZOAB Trainingen & Verkoop behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Prijzen en voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn. Vermelde eurotarieven zijn afgerond en informatief.

Hoewel ZOAB Trainingen & Verkoop alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is ZOAB Trainingen & Verkoop niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Wanneer u deze website bezoekt en eventueel informatie gebruikt, betekent dit dat u akkoord gaat met de voorwaarden die in deze disclaimer beschreven staan
Privacy verklaring

ZOAB Trainingen & Verkoop respecteert de privacy van elke bezoeker aan deze website. Alle persoonsgegevens, die u via deze website verstrekt, zullen worden behandeld conform de geldende wetgeving op het gebied van de privacy. Gegevens zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld of worden doorverkocht.

ZOAB Trainingen & Verkoop verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een contact- en/of bestelformulier of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker ZOAB Trainingen & Verkoop toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan en te gebruiken voor statistische doeleinden.

Wanneer u deze website bezoekt, betekent dit dat u akkoord gaat met de voorwaarden die