zoab training en coaching

Meer over ZOAB

ZOAB Trainingen, letter voor letter

Het doel van ZOAB

De letters ZOAB staan voor:

Zingeving

Het zoeken naar de zin, de bedoeling of het doel van het leven, van grote gebeurtenissen in het leven, of het trachten dit doel zelf te scheppen of te bereiken.

Ondernemen

Heb je een briljant idee voor een product of dienst? Heb je de passie om je dromen waar te maken en droom je van vrijheid? Heb je genoeg van je baas? Dan kan het een goed idee zijn om als zelfstandige te gaan werken.

Authenticiteit

Echt, betrouwbaar, niet vervalst, geloofwaardig.
Hoe dichter je bij jezelf staat en vanuit je persoonlijke waarden handelt, hoe beter je in staat bent jezelf te onderscheiden van anderen.

Betrokkenheid

Voel je verbonden met je organisatie waarvoor je werkt of met je eigen bedrijf en de werkzaamheden die je daarvoor uitvoert.

Zingeving in Detail

De beginletter van ZOAB staat voor ‘zingeving’ en betekent het zoeken naar de zin, de bedoeling of het doel van het leven, van grote gebeurtenissen in het leven, of het trachten dit doel zelf te scheppen of te bereiken. Dit roept natuurlijk een hoop vragen op, o.a. “wat heeft nut en wat is zinvol”. Deze vraag is niet zomaar te beantwoorden en voor ieder individu verschillend. Wel zijn er aspecten die het gevoel van zin en het gevoel van nut kunnen opleveren n.l.:

 • Vrijheid: je vrij voelen om keuzes te maken die echt bij je passen.
 • Zelfverwezenlijking: doen waar je goed in bent en wat je identiteit bekrachtigt.
 • Verbinding en participatie: ergens bij horen of deel van uitmaken.
 • Erkenning: af en toe horen dat je goed bent op het terrein waar je ambities liggen.

Vrijheid:

Wie zijn keuzes bewust maakt ervaart een gevoel van vrijheid. Maak je geen bewuste keuzes, dan kun je het gevoel krijgen dat het leven en de omstandigheden de macht hebben en dat het leven je zomaar overkomt. Met andere woorden, dat de omstandigheden bepalen hoe je leven loopt. Dat levert een machteloos gevoel op, dat kan uitmonden in een algeheel gevoel van zinloosheid en het idee krijgen van: “doe ik er nog wel toe”.

Het is daarom belangrijk te beseffen dat je elke dag weer talloze keuzes hebt. De meest fundamentele keuze is steeds: doe ik iets wel of doe ik iets niet. En dat geldt ook voor het maken van de keuze zelf. Géén keuze maken is ook een keuze.

Zelfverwezenlijking:

Als je weet wat voor persoon je bent, waar je van houdt, wat je goed kunt, kortom als je een stevig gevoel voor je eigen identiteit bezit, dan moet je dat ook zo zien te houden. Zelfverwezenlijking (of zelfbevestiging) is een manier om je identiteit te verstevigen en vorm te geven. Regelmatig iets doen waar je goed in bent, of wat je mooi of leuk vindt, is een manier om jezelf te bevestigen. Daar krijg je zelfvertrouwen van, wat maakt dat je je succesvol voelt in wat je doet.

Als je je identiteit regelmatig bevestigt, dan ervaar je kracht en ook een zeker gevoel van uniciteit: ‘dit ben ik, dit kan en dit doe ik’. Dit gevoel van uniek zijn behoedt je voor het gevoel op te gaan in een massa en het eventueel daarmee gepaard gaande gevoel van ‘wat doe ik er toe?’.

Verbinding en participatie:

Ergens toe behoren of bij horen blijkt een belangrijke factor te zijn die zin geeft aan je leven. Dat is waarom mensen het hebben van werk meestal te verkiezen is boven werkloos zijn of een relatie in plaats van vrijgezel. Het geeft mensen vaak een gevoel van zin. Maar er zijn nog veel meer dingen die je het gevoel kunnen geven ergens toe te behoren of bij te horen. Genieten van een boek kan je een gevoel van verbondenheid met de schrijver (of de beschreven wereld) opleveren, luisteren naar een muziekstuk kan je de sensatie geven deel te hebben aan iets groters dan jijzelf. Zulke gevoelens verschaffen een gevoel van het deelhebben aan een groter geheel. Ze zijn een manier van zelfverwezenlijking en een bevestiging van je identiteit.

Sommige mensen hebben grote moeite met participatie of zich te conformeren omdat ze bang zijn op te gaan in het grote geheel en onzichtbaar te worden. Het is juist de kunst om binnen een geheel je autonomie te bewaren en zo te participeren in je omgeving.

Erkenning:

Je zelfbeeld en gevoel voor identiteit ontstaat niet alleen door wat je zelf over jezelf denkt. Het is ook nodig dat anderen je in die identiteit ‘legitimeren’. Dat legitimeren bestaat vooral uit boodschappen van erkenning. Af en toe horen dat je iets goed kunt, of dat je bijzonder bent om iets, is voor iedereen belangrijk. Het is een soort bewijs voor je zelfbeeld. Erkenning blijkt een belangrijke rol te spelen in het verwezenlijken van ambities en het leveren van prestaties. Zonder erkenning kan je je geen doelen stellenen geen taak lang volhouden. Wie bepaalde ambities heeft, maar daarin nooit erkend wordt, ziet op een gegeven moment zijn ambities als sneeuw voor de zon verdwijnen. Het is belangrijk om voldoende in jezelf en je kunnen te geloven en daarin niet steeds het oordeel van anderen te laten meewegen. Het is van belang dat je erkenning krijgt voor je talenten, je vaardigheden of voor het feit dat je hard ergens aan werkt. Erkenning op basis van uiterlijk, volgzaamheid of uitstraling biedt geen soelaas. Het mooiste is natuurlijk als je af en toe vanzelf (de juiste) erkenning krijgt. Als dat niet het geval is, is het de kunst om voor jezelf situaties te creëren waarin dat wel gebeurt.

Vanuit het perspectief van ZOAB Training & Coaching houdt dit in dat ieder mens uniek is en zelf zijn of haar keuzes maakt om succesvol in het leven te staan. Dat kan ook als zelfstandig ondernemer in welke branche dan ook. ZOAB Training & Coaching geeft dan ook niet de bekende “doorsnee ondernemerstrainingen” maar richt zich veel meer op de persoon zelf. Wat kan de persoon, wat zijn zijn/haar sterke en minder sterke kanten, waar wordt hij/zij enthousiast van?

Deze elementen worden door ZOAB Training & Coaching uitgelicht. Bij ondernemen gaat het om de passie, het ervoor willen gaan en minder om al de fiscale en juridische regelgeving.

Ondernemen in Detail

De 2e letter van ZOAB staat voor ‘ondernemen’ en is de sleutel tot veel maatschappelijke uitdagingen.

Heb je een briljant idee voor een product of dienst? Heb je de passie om je dromen waar te maken en droom je van vrijheid? Heb je genoeg van je baas? Dan kan het een goed idee zijn om als zelfstandige te gaan werken. Je kunt je eigen bedrijf oprichten of als freelancer je diensten aanbieden. Dat is spannend, uitdagend en kan ook nog eens goed voor je carrière zijn.

Eigenlijk zijn de twee belangrijkste redenen om als zelfstandige te gaan werken:

 • je denkt dat je als zelfstandige meer kunt verdienen of leuker werk kunt doen dan als je in loondienst zou blijven
 • je loondienst carrière op en dood spoor zit. Je vindt in je werk geen uitdaging of voldoening meer en er is weinig vooruitzicht op verbetering. Een zelfstandig bestaan kan je dan de ruimte geven jezelf te ontwikkelen en verder te komen

Bedenk goed of zelfstandig ondernemerschap iets voor je is en of het bij je past. Als je in vrijheid, maar waarschijnlijk wel met hard werken, je brood wilt verdienen, dan is het zelfstandig ondernemerschap wellicht iets voor jou. Het is een grote stap van loondienst naar zelfstandige. Van een gespreid bedje waar bijna alles voor je geregeld is ga je naar een onzekere situatie waarin je alles zelf moet regelen. Vraag je goed af of je dat wilt en of je kunt leven met die extra onzekerheid.

Ook hier kan ZOAB Training & Coaching een belangrijke rol spelen. De ondernemerstrainingen van ZOAB Training & Coaching zijn er mede op gericht om, naast je passie en het realiseren van je dromen, je handvatten te geven over het ondernemerschap. Fiscaal, juridisch, acquisitie, planning & organisatie, administratie en wat er nog meer bij komt kijken om een succesvol ondernemer te worden én te blijven!

Authenticiteit in Detail

De 3e letter van ZOAB staat voor “authenticiteit” en betekent: echt, betrouwbaar, niet vervalst, geloofwaardig.

Hoe dichter je bij jezelf staat en vanuit je persoonlijke waarden handelt, hoe beter je in staat bent jezelf te onderscheiden van anderen.

Bedrijven en instellingen hechten steeds meer waarde aan ‘authentieke’ medewerkers. Omdat zij dichter bij zichzelf staan en werken vanuit hun diepste zingeving, zijn zij vaak succesvoller dan hun niet-authentieke collega’s.

Een authentiek persoon is trouw aan zijn eigen persoonlijkheid, zijn ‘eigen ik’. Hij is zichzelf, handelt vanuit zijn eigen drijfveren, is zich bewust van wat hij wil en waar hij voor staat. Denk hierbij aan:

 • Je staat open voor nieuwe ervaringen
 • Je weet wat je werkelijk belangrijk vindt
 • Je bent je bewust van je belangrijkste drijfveren en handelt van daaruit
 • Je komt ‘echt’ over in je gedrag en houding
 • Je bent open en eerlijk naar jezelf en naar anderen

Authentiek zijn wil dus zeggen dat je voor de dag komt, jezelf laat zien. Dat betekent niet dat het verstandig is om onder het mom van ‘zo ben ik nu eenmaal’ in woede uit te barsten wanneer je baas je tijdens een vergadering op de vingers tikt. Soms even niets doen, kan een hele goede optie zijn, omdat je een wijzer besluit kunt nemen als de ergste emotie wat is weggeëbd. Authentieke mensen hebben en zijn:

Zelfvertrouwen:
Je durft te handelen vanuit je eigen drijfveren en niet vanuit enkel opgelegde (bedrijfs)regels. Je hebt de moed om een eigen koers te varen.

Autonomie:
Je bent in staat zelfstandig beslissingen te nemen en je kunt je aanpassen aan allerlei (nieuwe) situaties.

Zelfontwikkeling:
Authenticiteit is geen doel op zich, maar een weg die je bewandelt. Je identiteit is steeds in ontwikkeling en is nooit ‘af’. Door regelmatig te reflecteren op je eigen waarden, waarheden en overtuigingen weet je wat je standpunt of perspectief is. Door regelmatig te reflecteren op je handelen, weet je of je nog op de juiste koers zit.

Originaliteit:
Je unieke manier van zijn kun je alleen zelf vinden, inspiratie vind je in je omgeving, antwoorden vind je alleen in jezelf.

Verbondenheid:
Trouw zijn aan jezelf vraagt verbondenheid met je innerlijk. En vanuit deze verbondenheid kun je je oprecht verbinden met anderen.

ZOAB Training & Coaching geeft op authentieke wijze invulling aan de (leer)behoefte van cursisten door deze deelnemers (individueel) te begeleiden en te coachen en geeft (ondernemers)trainingen op een geheel andere wijze dan de “standaard”(ondernemers)trainingen. Wij gaan bij de trainingen uit van de authenticiteit van de deelnemers, de authenticiteit en passie voor het ondernemen en de wijze waarop jij je als gepassioneerd en authentiek ondernemer kan onderscheiden van je concurrenten.

Betrokkenheid in Detail

De 4e en laatste letter van ZOAB staat voor “betrokkenheid” en staat voor in hoeverre je inspiratie, verbondenheid en bezieling hebt met je werk.

Betrokkenheid of ‘commitment’ wil zeggen dat je je verbonden voelt met je organisatie waarvoor je werkt of met je eigen bedrijf en de werkzaamheden die je daarvoor uitvoert. Je hebt wat je noemt ‘hart voor je zaak’ en spant je in om de doelen te behalen die de organisatie, of jijzelf, nastreeft.
Betrokkenheid houdt ook in dat je trots bent op het bedrijf of je eigen bedrijf waar je werkt en dat toont. Bijvoorbeeld: als op een feestje iemand aan jou vraagt wat voor werk je doet, dan zeg je niet op bedrukte toon: “Oh, iets met mensen en verpleging”, maar dan beginnen je ogen te stralen, je staat te glunderen en vertel je razend enthousiast: “Ik werk als zelfstandig verpleegkundige bij franchiseorganisatie X, de leukste en meest betrokken organisatie die er bestaat. Een fantastische organisatie om voor te werken. Daarnaast heb ik heel leuk en afwisselend werk en ontmoet ik heel veel mensen”

Juist omdat ZOAB Training & Coaching zo betrokken is bij de opdrachtgevers, onderscheiden wij ons van de rest. Een training is niet zo maar een training. Dat gaat verder dan voor de groep staan en kennis spuien. Wij staan voor én naast de groep, betrekken de groep bij de training, laten ze veel zelf doen en ontdekken om zo de betrokkenheid bij hun werk, of werkgever, te vergroten.